VII Bieg Papieski, Skrzatusz - Stara Łubianka (7,5km), 25.04.2015r.

Informacje     Formularz zgłoszeniowy     Lista startowa     Mapa i profil bieguDane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Płeć:   Data urodzenia: - -
Narodowość:
 
Dane adresowe
Ulica i nr:
Kod poczt.:   Miejscowość:
Gmina Szydłowo?:
Powiat pilski?:
Województwo:
Kraj:
 
Adres e-mail:
 
Klub
Wybierz klub:
...lub wpisz nazwę:
 
Opłata startowa
20 zł (dwadzieścia złotych) - wpłata na konto do dnia 15.04.2015r. lub gotówką 40 zł w dniu biegu.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo
Adres: ul. Jana Pawła II 30, 64-932 Stara Łubianka
Nr konta: 78249000050000450024353734
Tytuł wpłaty: VII Bieg Papieski oraz nazwisko i imię uczestnika

Pytania? Pisz na adres e-mail: biuro@biegamy.org
 
Do biegu pozostało
Oświadczenie
Informuję, że znam regulamin biegu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/-a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.


Copyright (C) 2015 P. I. INTRUX, Szydłowo, e-mail: intrux@intrux.pl